banner

Spandex FiberSpandex elastikliyi ilə tanınan sintetik lifdir.Poliesterin diizosiyanatla reaksiya verməsi nəticəsində əldə edilən poliuretan adlı uzun zəncirli polimerdən ibarətdir.Spandexin elastikliyi və gücü (uzunluğundan beş dəfəyə qədər uzanır) geniş çeşiddə geyimlərə, xüsusən də dəriyə davamlı geyimlərə daxil edilmişdir.